Klasa 3A z wizytą w SWOPR

Uczniowie klasy 3a VII LO wzięli udział w podsumowaniu debaty społecznej „Świadomi niezatapialni”, która odbyła się w siedzibie SWOPR przy ul. Heyki.

Debatę zorganizowała Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

Debata społeczna miała na celu diagnozę problemu z punktu widzenia przedstawicieli różnych środowisk oraz grup wiekowych. Dyskusja z młodzieżą miała skłonić do rozważań nad skuteczną formą przeciwdziałania zdarzeniom mającym miejsce na obszarach wodnych.

W przedmiotowej debacie udział wzięli reprezentanci Urzędu Miejskiego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Referatu Wodnego Wydziału Prewencji KMP.

Wspólny wniosek, który wyciągnęliśmy po debacie to:

„Podejmujmy działania sprzyjające poprawie naszego bezpieczeństwa, a przede wszystkim osobom spędzającym czas wolny nad szczecińskimi akwenami”

 „ŚWIADOMI NIEZATAPIALNI”Pokaż galerie

Opracowała kl.3a

Wychowawca: Liliana Wasilewska