baczynskiKrzysztof Kamil Baczyński urodził się w 1921 roku w Warszawie. Na kilka miesięcy przed wybuchem drugiej wojny światowej zdał maturę. Okres wojenny Baczyński spędził w Warszawie. Już w 1939 wstąpił do Szarych Szeregów. Wiosną 1944 ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych rezerwy. Pomimo protestów rodziny i przyjaciół brał udział w kilku akcjach zbrojnych, między innymi w słynnej "TU" (Tłuszcz-Orle) organizowanej przez batalion "Zośka", której efektem było wysadzenie niemieckiego pociągu wojskowego. W czerwcu 1944, podczas kolejnej akcji, o mało co nie dostał się w ręce wroga, odcięty od swego oddziału wraz z kilkoma kolegami. Baczyński zginął w czwartym dniu powstania, odcięty od swojego plutonu (dołączył wtedy do 2 Dywizjonu Motorowego wojsk powstańczych). Zginął śmiercią żołnierza 4 sierpnia 1944 roku na terenie Pałacu Blanca przy Placu Teatralnym (niedaleko dzisiejszego pomnika warszawskiej Nike). Miał zaledwie 23 lata. Kilkanaście dni poźniej, po przeciwnej stronie miasta zginęła jego żona, młodziutka Barbara, nic niewiedząc o jego śmierci. Oboje mają wspólny grób na kwaterze powstańczej batalionu "Parasol" na cmentarzu Powązkowskim. Historyk literatury Stanisław Pigoń dowiedziawszy się o śmierci Baczyńskiego wypowiedział słynne zdanie : "Losem naszego narodu jest strzelać do wroga z brylantów". Baczyński już w szkole średniej przejawiał zainteresowania literackie i poetyckie, powstały jego pierwsze wiersze. Po wybuchu wojny wydawał swe utwory pod pseudonimem Jan Bugaj. Wydane w 1942 roku "Wiersze wybrane" wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród krytyków. Szybko dostrzeżono w Baczyńskim wielki talent i wrażliwość poetycką. Kazimierz Wyka, wybitny krytyk okresu międzywojennego, wysoko oceniał jego twórczość czym dał wyraz w zamieszczonym w konspiracyjnym krakowskim "Miesięczniku literackim" słynny "List do Jana Bugaja" Baczyński pisał bardzo wiele lecz tylko drobna część jego dorobku literackiego została opublikowana za jego życia. Rękopisy zabezpieczyła matka Krzysztofa. W 1961 po raz pierwszy zostały ogłoszone "Utwory zebrane" K.K. Baczyńskiego. Ze względu na niezwykłą u tak młodego człowieka dojrzałość, wysoki kunszt artystyczny jego poezji nazwano go drugim Słowackim.

W roku szkolnym 1971/1972 odbyła się jedna z najważniejszych uroczystości szkolnych w historii VII LO. Imię patrona szkoły zostało wybrane przez samych uczniów w zorganizowanym ogólnoszkolnym referendum a dzięki staraniom Pani Dyrektor Baran, 22 kwietnia 1972 roku szkoła przyjęła na swojego patrona Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – poetę i żołnierza Armii Krajowej. „Siódemka” była jedną z pierwszych w Polsce szkół, której nadano to imię. Na uroczystości nadania imienia obecna była Pani Felicja Drapczyńska, matka żony młodego poety - Barbary Drapczyńskiej oraz kuzynka Krzysztofa Baczyńskiego Pani Aniela Kmita-Piorunowa.  W związku z nadaniem VII Liceum imienia K. K. Baczyńskiego artysta plastyk Marian Nyczka, ojciec uczennicy szkoły wykonał nieodpłatnie ekslibris i okładkę do biuletynu okolicznościowego.