Szczecin, 6.05.2020

Zarządzenie nr 12/2019/2020

Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego

im.K. K. Baczyńskiego w Szczecinie

   Na podstawie Komunikatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku, który ustala nowe terminy organizacji tych egzaminów,  Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie zmienia harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

     Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów
klas I i II VII LO będą:

8 czerwca 2020 r.

9 czerwca 2020 r.

10 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, które były ustalone we wrześniu 2019 roku nie będą:

         24 czerwca 2020 r.

         25 czerwca 2020 r.

Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych pozostaje dzień 12 czerwca 2020 r.

 

Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego 

im.K. K. Baczyńskiego w Szczecinie

mgr Bogdan Dziewulski