Wykaz zajęć pozalekcyjnych w VII Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

Nazwisko i imię
nauczyciela

Nazwa zajęć

Termin

Godzina

Miejsce (sala)

1.

Dorota Andrychowska

Konsultacje z fizyki

wtorek

15:20

sala 7

2.

Magdalena Brajtling

Fakultet kl.3c

środa

13:40

sala 203

3.

Magdalena Brajtling

Konsultacje i zajęcia wyrównawcze dla klas 1d, 1e, 1g, 2c/d

piątek

14:30

sala 203

4.

Lilianna Cybulska

Konsultacje z chemii i biologii

czwartek

15:25

sala 201/204

5.

Monika Człapińska

Konsultacje/zajęcia wyrównawcze kl I i II

środa

14:35

sala 02

6.

Hanna Dobrodziej

Fakultet maturalny dla uczniów gr. 3AB 1

Zajęcia wyrównawcze w kl. 1 A

czwartek

wtorek 

14:35

8:00

sala 03

7.

Maciej Dyga

Konsultacje i zajęcia wyrównawcze dla klas 1b, 1e, 1f, 1h, 2b

wtorek

14:35

sala 208

8.

Joanna Grześ-Stelmasiak

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas 1b i 1d

Konsultacje z matematyki klasy 2a i 2d

Fakultet z matematyki kl. 3b

czwartek

poniedziałek

poniedziałek

14:35

15:30

14:35

sala 5

9.

Anna Hnatewicz

Fakultet z matematyki dla klasy 3 c 

Fakultet z chemii dla klasy 3 abc

Akademia kompetencji dla klas I

Akademia kompetencji dla klas II

poniedziałek

czwartek

środa 

czwartek

14:35 – 15:20

13:40 – 14:25

14:35 – 15:20

14:35 – 15:20


sala 204

10.

Dorota Jeziorska

Fakultet z matematyki kl. 3a

piątek

8:00

sala 102

11.

Dorota Jeziorska

Konsultacje i zajęcia wyrównawcze  z matematyki 

kl. 2b, 2c

środa

7:10

sala 102

12.

Dorota Jeziorska

Konsultacje i zajęcia wyrównawcze  z matematyki 

kl. 1g, 1h

poniedziałek lub

czwartek (na zmianę)

7:10

15:25

sala 10213.

Agnieszka Kacała

Koło młodego ekonomisty (jedno spotkanie w miesiącu)

piątek 

15:20

do ustalenia

14.

Magdalena Kamińska 

Zajęcia wyrównawcze dla klas 1a i 1c

Zajęcia wyrównawcze dla klas 1e i 1f

wtorek

piątek

14:35

13:40

sala 6

15.

Mariola Konior

Konsultacje z geografii

Fakultety dla kl. III

po wcześniejszym ustaleniu  (poniedziałek)

środa 

7:10

8:00

sala 207

16.

Rafał Kozłowski

Fakultet maturalny dla uczniów klasy 3c

środa 

13:40

sala 01

17.

Jarosław Łukasiewicz

Fakultety z WOS-u/historii

Konsultacje z historii i WOS 

wtorek

środa

po uzgodnieniu z naucz.

14:35

13:40

sala 2

18.

Aleksandra Motylewska

Konsultacje dla klas I i II

poniedziałek

14:25

sala 3


19.

Joanna Opowicz-Gorrissen


Konsultacje i zajęcia wyrównawcze dla klas I i II

poniedziałek

15:20

sala 7

20.

Joanna Sadłowska

Fakultety 3c

Konsultacje dla klas 2 A B 

Koło teatralne 

środa 

wtorek

poniedziałek

13:40

7:15

15:20

sala 202

21.

Izabela Sobocińska

Fakultety dla maturzystów, konsultacje dla pozostałych klas (w razie potrzeby)

czwartek

14:35

sala 206

22.

Wojciech Stawicki

SKS – zajęcia z kickboxingu 

czwartek 

piątek 

piątek 

15:25 – 16:10

16:00 – 17:00

17:00 – 18:00

VII LO – sala gim.

Sala treningowa na
ul. Kilińskiego

23.

Anna Piasecka -Szymankiewicz

Konsultacje klasy 1g, 2c, 2d

Fakultety dla klas IIIab

po wcześniejszym ustaleniu (środa) 

poniedziałek

14:35

13:40


sala 1

24.

Anna Szyntor-Bykowska

Zajęcia wyrównawcze dla klas pierwszych

wtorek

15:20

sala 4

25.

Monika Tokarz

SKS - piłka siatkowa/siłownia/rekreacja ruchowa

poniedziałek

15:30

sala gimnastyczna/siłownia/Orlik

26.

Monika Walczak

Konsultacje z informatyki

środa

23.10.2019

27.11.2019

11.12.2019

22.01.2020

11.03.2020

14:35 - 16:00

sala 04

27.

Liliana Wasilewska 

Fakultet z języka niemieckiego

czwartek

7:15

sala 103


28.


Barbara Wojcieszek


Fakultet z biologii


środa


14:25


sala 201

29.

Robert Wypart

Konsultacje dla klas I

środa

13:40

sala 02