Rada Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie w głosowaniu jawnym 23.01.2019 r. wybrała prezydium Rady w składzie:

- Pani Beata Proć – Przewodnicząca RR,

- Pan Grzegorz Choina – z-ca Przewodniczącej RR,

- Pan Marek Ciężkowski - sekretarz RR.

A także: Panią Dorotę Bębacz do Komisji Socjalnej RR oraz Panią Magdalenę   Leszczyńską do Komisji Rewizyjnej RR. 

Rada Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego 
w Szczecinie ustaliła terminarz zebrań RR w roku szkolnym 2018/2019. Zaplanowano następujące terminy zebrań: 8 listopada 2018 r, 23 stycznia 2019r, 3 kwietnia 2019 r, 26 czerwca 2019 r

Uchwałą nr 2/2018/2019 Rada Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego 
im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustaliła kwotę dobrowolnej składki na fundusz Rady Rodziców dokonywanej przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów VII LO w roku szkolnym 2018/2019. Składka w wysokości 100 złotych może być wpłacana w ratach.

 


Konto Rady Rodziców

24 1240 3813 1111 0010 8966 4170