Rada Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie w głosowaniu jawnym 8.09.2019 r. wybrała prezydium Rady w składzie:

- Pani Beata Proć – Przewodnicząca RR,

- Pani Sylwia Mierkiewicz – z-ca Przewodniczącej RR,

- Pani Aneta Gostyńska - sekretarz RR.

A także: Panią Aleksandrę Zając do Komisji Socjalnej RR oraz Panią Annę Wituszyńską do Komisji Rewizyjnej RR. 


Rada Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego  w Szczecinie ustaliła terminarz zebrań RR w roku szkolnym 2019/2020.

Zaplanowano następujące terminy zebrań: 

  • 13 listopada 2019 r.
  • 29 stycznia 2020 r.
  • 1 kwietnia 2020 r.
  • 24 czerwca 2020 r.

Uchwałą nr 2/2019/2020 Rada Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego 
im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustaliła kwotę dobrowolnej składki na fundusz Rady Rodziców dokonywanej przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów VII LO w roku szkolnym 2018/2019. Składka w wysokości 100 złotych może być wpłacana w ratach.

 


Konto Rady Rodziców

24 1240 3813 1111 0010 8966 4170