Przedmioty, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły przez absolwentów klas gimnazjalnych są punktowane w rekrutacji do VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie na rok szkolny 2019/2020

 

do klasy o profilu „Bezpieczeństwo publiczne“ (1a) – mundurowej

ocena

j. polski

matematyka

historia

WOS

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

celujący

18

18

18

18

bardzo dobry

17

17

17

17

dobry

14

14

14

14

dostateczny

8

8

8

8

dopuszczający

2

2

2

2

 

do klasy o profilu „Policyjnym“ (1b) – mundurowej

ocena

j. polski

matematyka

historia

WOS

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

celujący

18

18

18

18

bardzo dobry

17

17

17

17

dobry

14

14

14

14

dostateczny

8

8

8

8

dopuszczający

2

2

2

2

 

do klasy o profilu „Biologicznym z elementami kryminalistyki“ (1c)

ocena

j. polski

matematyka

chemia

biologia

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

celujący

18

18

18

18

bardzo dobry

17

17

17

17

dobry

14

14

14

14

dostateczny

8

8

8

8

dopuszczający

2

2

2

2

 

do klasy o profilu „Psychologiczno - penitencjarnym“ (1d) - mundurowej

ocena

j. polski

matematyka

WOS

biologia

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

celujący

18

18

18

18

bardzo dobry

17

17

17

17

dobry

14

14

14

14

dostateczny

8

8

8

8

dopuszczający

2

2

2

2

Przedmioty, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły przez absolwentów szkół podstawowych są punktowane w rekrutacji do VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie na rok szkolny 2019/2020

 

do klasy o profilu „Strażacko - ratowniczym“ (1e) – mundurowej

ocena

j. polski

matematyka

chemia

biologia

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

celujący

18

18

18

18

bardzo dobry

17

17

17

17

dobry

14

14

14

14

dostateczny

8

8

8

8

dopuszczający

2

2

2

2

 

do klasy o profilu „Policyjno - prawnym “ (1f) – mundurowej

ocena

j. polski

matematyka

historia

WOS

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

celujący

18

18

18

18

bardzo dobry

17

17

17

17

dobry

14

14

14

14

dostateczny

8

8

8

8

dopuszczający

2

2

2

2

 

do klasy o profilu „Biologicznym z elementami kryminalistyki“ (1g)

ocena

j. polski

matematyka

chemia

biologia

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

celujący

18

18

18

18

bardzo dobry

17

17

17

17

dobry

14

14

14

14

dostateczny

8

8

8

8

dopuszczający

2

2

2

2

 

do klasy sportowej o profilu „Piłka nożna” (1h)

ocena

j. polski

matematyka

geografia

biologia

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

celujący

18

18

18

18

bardzo dobry

17

17

17

17

dobry

14

14

14

14

dostateczny

8

8

8

8

dopuszczający

2

2

2

2