Ze względu na obecną sytuację związaną z wirusem COVID – 19,nie mamy możliwości zaprezentować

Klasy Strażacko – Ratowniczej

podczas Dni Otwartych w VII Liceum Ogólnokształcącym im. K.K.Baczyńskiego w Szczecinie, przy ulicy Jana Styki 13. Dlatego też stworzyliśmy film, który odzwierciedla nasze życie w tej klasie dla uczniów klas ósmych Szkół Podstawowych, aby mogli podjąć słuszną decyzję przy wyborze kolejnej ścieżki edukacji.

 Klasa o profilu strażacko-ratowniczym to oferta dla uczniów ukierunkowanych na przygotowanie do pracy w Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbach Ratowniczych. Patronat nad klasą obejmie Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Pomorskie Towarzystwo Ratownicze. Uczniowie realizujący naukę w tej klasie uczestniczyć będą m.in. w zajęciach prowadzonych przez strażaków z PSP w Szczecinie oraz na terenie PSP „Gazoport” w Świnoujściu, PSP Portu Lotniczego w Goleniowie, w jednostkach OSP i WOPR, Morskiej Służby Poszukiwawczo Ratowniczej SAR w Świnoujściu, Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu, w Wojewódzkim Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowe zajęcia sportowe mają przygotować absolwentów tej klasy do testów sprawnościowych wymaganych w szkołach pożarniczych i na kierunkach związanych z służbami ratowniczymi. Ponadto uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach, takich jak: musztra, samoobrona, wspinaczka, ratownictwo medyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu szkoleniowego, w tym m.in. fantomy, AED, deska ortopedyczna, kamizelka Act Fast oraz w zajęciach języka migowego.

W trakcie czteroletniej nauki uczniowie będą mogli uzyskać certyfikaty kursów: z zakresu pierwszej pomocy KPPP, BLS/AED, nurkowania, ratownika WOPR.