Propozycja profili klas dla absolwentów klas gimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

 

Klasa 1A – „Bezpieczeństwo publiczne” – mundurowa, 

Planowane przedmioty na poziomie rozszerzonym: Historia, WOS; 

Klasa 1B – „Policyjna” – mundurowa,

Planowane przedmioty na poziomie rozszerzonym: Historia, WOS; 

Klasa 1C – „Biologiczna z elementami kryminalistyki”,

Planowane przedmioty na poziomie rozszerzonym: Biologia, Chemia; 

Klasa 1D – „Psychologiczno – penitencjarna” – mundurowa,

Planowane przedmioty na poziomie rozszerzonym: Język polski, WOS; 

 

 

Propozycja profili klas dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

 

Klasa 1E o profilu „Strażacko – ratowniczym” – mundurowa,

Planowane przedmioty na poziomie rozszerzonym: Chemia, Biologia; 

Klasa 1F o profilu „Policyjno - prawnym” – mundurowa,

Planowane przedmioty na poziomie rozszerzonym: Historia, WOS; 

Klasa 1G o profilu „Biologicznym z elementami kryminalistyki”,

Planowane przedmioty na poziomie rozszerzonym: Biologia, Chemia; 

Klasa 1H sportowa o profilu „Piłka nożna”,

Planowane przedmioty na poziomie rozszerzonym: Biologia, Geografia, Język angielski; 

Dodatkowe wymagania przy naborze do klasy piłkarskiej:

Test selekcyjny (5 prób): żonglerka piłką, slalom z piłką, prowadzenie piłki z nawrotami, slalom bez piłki - wszystkie próby z pomiarem czasu; gra zespołowa.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania za test selekcyjny – 25

Wymagana minimalna liczba punktów - 20

Uzyskana liczba punktów za test selekcyjny będzie łączona ze standardową punktacją podczas rekrutacji podstawowej.