OGŁOSZENIE


W związku z zagrożeniem koronawirusem i decyzją Premiera RP Mateusza Morawieckiego o zamknięciu m. in. szkół
i placówek oświatowych, Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie odwołuje zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne dla wszystkich uczniów szkoły od 12.03.2020 do 24.05.2020 r. Informuję, że zamknięte będą także wszystkie obiekty sportowe szkoły. W tym czasie nauczyciele mają pozostać w domu i wykonywać inne swoje obowiązki nie wymagające obecności w szkole. W przypadku, kiedy sytuacja ulegnie zmianie, o dalszych działaniach zostaniecie Państwo powiadomieni w stosownym komunikacie.

Dyrektor VII LO w Szczecinie – mgr Bogdan Dziewulski