Czy zachowanie równowagi pomiędzy światem cyfrowym i rzeczywistym jest możliwe?

Czy zachowanie równowagi pomiędzy światem cyfrowym i rzeczywistym jest potrzebne?

Naszym zdaniem taka równowaga jest nie tylko możliwa i potrzebna. Naszym zdaniem znalezienie takiej równowagi jest po prostu NIEZBĘDNE dla osiągnięcia dobrostanu.

 • Chcemy zwrócić uwagę na fakt, jak istotne jest bezpieczne i higieniczne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Chcemy szukać bogatej alternatywy dla świata cyfrowego.
 • Chcemy budować relacje w świecie analogowym .
 • Chcemy być NOWOCZESNĄ i ODPOWIEDZIALNĄ szkołą.

Dlatego też, zdecydowaliśmy się przystąpić do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. 

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO (SOC) to projekt, który zakłada:

 1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach i problemach wynikających z ich nadużywania.
 2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
 3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
 4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
 5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
 6. Naukę kompetencji przyszłości.
 7. Realizację projektów odpowiedzialnych społecznie.

Pamiętaj!

 • Nowe technologie nie są ani dobre ani złe. Właściwe lub niewłaściwe może być jedynie ich wykorzystanie.
 • To nie media cyfrowe niszczą więzi, ale słabe więzi lub ich brak otwierają przestrzeń na w istocie obce człowiekowi bycie online, a dobrostan ludzki buduje się poprzez umiejętne i świadome pozostawanie poza przestrzenią cyfrową.

 

Chcesz się dowiedzieć, jak to zrobić?

Dołącz do nas. Warto. Czekamy na Ciebie 😊

Alina Roguska

Magdalena Brajtling

Szkolne koordynatorki projektu SOC

Jeśli masz ochotę, obejrzyj...